Contact Us
Contact Us Home > Contact Us > Contact Us
Beijing Fanch Machinery Co., Ltd.

Headquarters Office (Beijing): 

Add: No.16 Guanghua Road, Zhangjiawan Town, 
Tongzhou District, Beijing, China
Tel:+86-10-60277800 ext. 810
Mobile:+86 15810843190
Fax:+86-10-60273123    
Website: www.fanchcnc.com
E-Mail: fanch@fanchcnc.com


Branch Office( Guangzhou):
Add:Classic building, Taohua street, Guangzhou Avenue south,
Haizhou district, Guangzhou City, China
Tel:+86-020-29865685


 
FANCH online
FANCH Online
TOP